Кытайда яшәүче татарлар: тел һәм фольклор
книга

Кытайда яшәүче татарлар: тел һәм фольклор

Место издания: Казань

ISBN: 978-5-00019-180-4

Страниц: 344

Артикул: 44419

цена: 200
Купить и скачать Читать фрагмент Печатная книга за 1194

Монографиядә Кытайда яшәүче татарларның мөһаҗирлек тарихына, хәзерге яшәешенә гомуми күзәтүләр ясала, диаспорада сакланып калган һәм актив кулланылышта булган татар сөйләме хәзерге татар әдәби теле һәм аның сөйләшләре, тел тарихы, тугандаш төрки телләр (уйгыр, казах телләре) белән чагыштырма планда фәнни-гамәли яктан комплекслы тикшерелә, халык авыз иҗаты үрнәкләре гыйльми әйләнешкә кертелә. Хезмәт Казан федераль университеты укытучылары һәм студентлары тарафыннан 2009–2013 нче елларда Өремче, Голҗа шәһәрләренә оештырылган экспедиция материалларына нигезләнеп язылды. Китап тел белгечләре, фольклорчылар, югары уку йортлары студентлары һәм, гомумән, татар теле, диаспора тарихы белән кызыксынучы киң катлам укучылар өчен тәкъдим ителә.

Мөхәррир сүзе
Без Кытайда эзлебез
Кереш
Кытайда яшәүче татарлар: үткәне һәм бүгенгесе
Тарихка бер караш
Кытайда татар мәктәпләре (ХIХ гасыр ахыры – ХХ гасыр башы)
Кытайда яшәүче татарларның сөйләме
Сөйләмнең грамматик үзенчәлекләре
Исем
Исемнәрнең ясалышы
Исемнең грамматик үзенчәлекләре
Сыйфат
Сыйфатларның ясалышы
Сыйфат дәрәҗәләре
Алмашлык
Зат алмашлыклары
Күрсәтү алмашлыклары
Билгеләү алмашлыклары
Сорау алмашлыклары
Юклык алмашлыклары
Сан
Рәвеш
Рәвешләрнең ясалышы
Рәвешләрнең лексик-грамматик үзенчәлекләре
Фигыль
Фигыльләрнең ясалышы
Затланышлы фигыльләр
Хикәя фигыль
Шарт фигыль
Боерык фигыль
Теләк фигыль
Затланышсыз фигыльләр
Сыйфат фигыль
Хәл фигыль
Исем фигыль
Инфинитив
Юнәлеш категориясендәге үзенчәлекләр
Эшнең үтәлү дәрәҗәсен белдерү
Ярдәмлек сүзләр
Бәйлекләр һәм бәйлек сүзләр
Теркәгечләр
Хәбәрлек һәм модаль сүзләр
Кисәкчәләр
Сөйләмнең лексик-семантик үзенчәлекләре
Туганлыкны, кардәшлекне белдерә торган сүзләр
Тормыш-көнкүреш белән бәйле сүзләр
Ризык атамаларын белдерә торган сүзләр
Тән төзелеше белән бәйле сүзләр
Табигать белән бәйле сүзләр
Үсемлек атамалары
Хайван, кош-корт атамалары
Вакыт төшенчәсен белдерә торган сүзләр
Кеше исемнәре
Сөйләмдәге сүзләрнең килеп чыгышы ягыннан үзенчәлекләре
Гарәп-фарсы алынмалары
Алынмаларның фонетик үзләштерелеше
Гарәп һәм фарсы алынмаларына грамматик характеристика
Гарәби һәм фарсы чыгышлы исемнәр
Гарәп һәм фарсы компонентлы сыйфатлар
Гарәп һәм фарсы компоненты белән ясалган фигыльләр
Гарәп һәм фарсы компонентлы рәвешләр
Алмашлыклар составында гарәп һәм фарсы алынмалары
Ярдәмлек сүзләре составында гарәп һәм фарсы компонентлары
Кытай алынмалары
Рус-европа алынмалары
Сөйләм үрнәкләре
Кытайда яшәүче татарларның йолалары
Халык авыз иҗаты
Мәкаль һәм әйтемнәр
Сынамышлар, ышанулар, төш юраулар
Җырлар
Мифологик легендалар
Йомгак
Татар эзләре буйлап
Әдәбият
Информантлар исемлеге

Все отзывы о книге

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Рецензии на книгу

Чтобы писать рецензии и получать вознаграждения за рекомендации книг, станьте экспертом