0
Гісторыя Беларусі. Iнтэнсiўны курс падрыхтоўкі да тэсціравання і экзамену
Информация о книге:

Издательство: ТетраСистемс

Год: 2011

ISBN: 978-985-536-242-6

Кол-во страниц: 304

Формат: pdf

Гісторыя Беларусі. Iнтэнсiўны курс падрыхтоўкі да тэсціравання і экзамену

Пурышева Н. М. , Старовойтов М. И.

(0)
Порекомендовать в соцсетях

В наличии
Аннотация
Дапаможнж прызначаны для штэниунай падрыхтоукi да цэнтралiзаванага тэсщравання i поунасцю адпавядае праграме па псторып Беларусi для устаноу, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыь
Адрасаваны вучням школ, гiмназiй, лщэяу, слухачам падрыхтоучых курсау, абiтурыентам для «стэматызацып i кантролю ведау па айчыннай гiсторыi.