Гісторыя Беларусі. Iнтэнсiўны курс падрыхтоўкі да тэсціравання і экзамену

Гісторыя Беларусі. Iнтэнсiўны курс падрыхтоўкі да тэсціравання і экзамену

Год: 2011

ISBN: 978-985-536-242-6

Кол-во страниц: 304

Форматы:

Гісторыя Беларусі. Iнтэнсiўны курс падрыхтоўкі да тэсціравання і экзамену

Издательство: ТетраСистемс

Читать фрагмент
Регистрация

30 секунд

Оплата

2 минуты

Получение

1 клик

Безопасность платежа
гарантирует

60 у
Чтобы получить книгу осталось лишь

Дапаможнж прызначаны для штэниунай падрыхтоукi да цэнтралiзаванага тэсщравання i поунасцю адпавядае праграме па псторып Беларусi для устаноу, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыь
Адрасаваны вучням школ, гiмназiй, лщэяу, слухачам падрыхтоучых курсау, абiтурыентам для «стэматызацып i кантролю ведау па айчыннай гiсторыi.