На другому березi
книга

На другому березi

-1

Автор: Богдан-Iгор Антонич

Форматы: PDF

Серия: Шкiльна бiблiотека украiнськоi та свiтовоi лiтератури

Издательство: Фолио

Год: 2012

Место издания: Харьков

ISBN: 978-966-03-5995-6

Страниц: 288

Артикул: 36937

цена: 65
Купить и скачать Читать фрагмент

Скiльки ж iх було — молодих i талановитих, поетiв (Поетiв!), яким би ще жити й творити, писати вiршi на радiсть людям, але яких Бог забрав до себе рано, дуже рано. Отак i Богдан-Iгор Антонич (1907—1936)... Двi цифри i рисочка мiж ними — це життя, сповнене надiй i поезii, але ж таке коротке. Вiн багато не встиг, не написав того, що збирався написати, його iм'я пiсля смертi було забуте на довгi роки. I все ж таки справжня Поезiя, незважаючи на будь-якi перепони, знайде шлях до читача. До книжки увiйшли фрагменти iз незакiнченого роману «На другому березi», а також значна частина поетичного доробку Богдана- Iгоря Антонича.

НА ДРУГОМУ БЕРЕ3I. Фрагменти з незакiнченого роману
ПОЕЗII
Рiздво
Iз збiрки «ПРИВIТАННЯ ЖИТТЯ»
Пiсня про вiчну молодiсть
ЗРИВИ Й КРИЛА
1. Прелюидiя
2. Ракета
3. Старе вино
4. Пожар
5. Дощ
6. Орел i лiтак
7. Ожереди
8. Лелеки
9. Свiчка
10. Божевiльна риба
11. Баклажани
12. Стратосфера
13. Метеор
14. Соняшник
15. Кода
БРОНЗОВI М'ЯЗИ
1. Пiсня змагунiв
2. Бiг 1000 метрiв
3. Скок жердкою
4. Дiвчина з диском
5. Сiткiвка
6. Змагання атлетiв
Балада про тiнь капiтана
Пiсня мандрiвника
Романтизм
Молодий поет
Прочитан
Любов
Iдеал
Алхiмiя
Бджола
«I»
Подорож лiтаком
Пiдсвiдомiсть
Гiпнотизер
Мурашник
Шум
ВIТРАЖI Й ПЕЙЗАЖI
1. Осiнь
2. Перший снiг
3. Копання картопель
4. Коломийка про провесну
5. Пiд дахом лiсу
6. Над водою
7. Товариство
8. Iдилiя
9. Ожидання
10. Собака й мiсяць
Гiмн життя
Пiсня бадьорих бродяг
Октостих
Лунатизм
Чортiвський бридж
Людина
Молитва
Прошак пiд церквою
Велика подорож
Прощання школи
Зелена cлегiя
До музи
Вiрш про вiршi
Про строфу
Об'явлiння
Нiч
Автобiографiя
Привiтання життя
Iз збiрки «ТРИ ПЕРСТЕНI»
Автопортрет
Три перстенi
Елегiя про спiвучi дверi
Елегiя про ключi вiд кохання
Елегiя про перстень пiснi
Елегiя про перстень молодостi
Весiлля
До моеi пiснi
Раннiй вiтер
Назустрiч
Корчма
На шляху
На вiтер
Пейзаж з вiкна
Чарки
Свiтанок
Веретено
Князь
Дороги
Клени
До весни
Пiвень
Село
ДРУГА ГЛАВА
Монументальний краевид
Площа Янголiв
Апокалiпсис
Зорелев, або Сузiр'я Лева
Чаргород, або Як народжуються мiти
Пiски
Хоровiд
Затертi слiди
Пiсня про незнищеннiсть матерii
Океанiя, або В долинах морських левiв
Полярiя
Арктика
ДРУГЕ ЛIРИЧНЕ IНТЕРМЕЦО
Молитва до зiр
Сiрий гiмн
Коло змiн
Марнотратний гiмн
Дно пейзажу
Мiй давнiй голос
Буря
Диво
Вiщий дуб
Колодiйство
Черемхи
Батькiвщина
Уривок
Забута земля
Червона китайка
До холодних зiр
ТРЕТЯ ГЛАВА
Слово до розстрiляних
Слово про чорний полк
Слово про золотий полк
Слово про Альказар
Колискова
На три шляхи
Стяги в курявi
Слово про полк пiхоти
Iз збiрки «ЗЕЛЕНА ЕВАНГЕЛIЯ»
ПЕРША ГЛАВА
Запрошення
Життя по-грецьки «бiос»
До iстот з зеленоi зорi
Епiчний вечiр
Екстатичний восьмистроф
Концерт
ПЕРШЕ ЛIРИЧНЕ IНТЕРМЕЦО
Перша глава Бiблii
Весiльна
Весiльна нiч
Хмiль
Два серця
Тернина
Пiдкови
Барвiнкова щирiсть
Малий гiмн
Портрет теслi
Теслiв син
Ярмарок
Зозуля
Наука
До дна
Мiй цех
ДРУГА ГЛАВА
Хлiб насущний
Бики й буки
Знак дуба
Iдольськi ночi
Схрещення
Дует
Сад
ДРУГЕ ЛIРИЧНЕ IНТЕРМЕЦО
Корчмарськi чари
Косовиця
Яворова повiсть
Черемховий вiрш
Проповiдь до риб
Коропи
Вiльхи
Калина
Зима
Захiд
Весна
Вишнi
Мiф
Вiтер столiть
Село
Дахи
Хати
Поворот
Краiна Благовiщення
ТРЕТЯ ГЛАВА
Двi глави з лiтургii кохання
Золотоморе
Руно
Молитва за душi топiльниць
Посли ночi
До гордоi рослини, цебто до себе самого
Дзвiнкова панi
Дiм за зорею
Iз збiрки «РОТАЦII»
Ротацii
Мiста й музи
Весна
Вербель
Балада провулка
Назавжди
Балада про блакитну смерть
Дно тишi
Кiнець свiту
Концерт з Меркурiя
Мертвi авта
Сурми останнього дня
Закiнчуючи
«Антонич був хрущем i жив колись на вишнях...» Т. М. Панасенко

Все отзывы о книге

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Рецензии на книгу

Чтобы писать рецензии и получать вознаграждения за рекомендации книг, станьте экспертом

Бестселлеры