Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы : Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія: журнал. 2012. № 3(143)

Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы : Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія: журнал. 2012. № 3(143)

Год: 2012

ISBN: 2076-4855

Кол-во страниц: 165

Форматы:

Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы : Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія: журнал. 2012. № 3(143)

Aртикул: 68305

Издательство: Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы

Регистрация

30 секунд

Оплата

2 минуты

Получение

1 клик

Безопасность платежа
гарантирует

110 у
Чтобы получить книгу осталось лишь

Часопіс асвятляе пытанні літаратуразнаўства, тэксталогіі, фалькларыстыкі, журналістыкі, мовазнаўства, тэорыі мовы, прыкладной і матэматычнай лінгвістыкі, моў народаў замежных краін Еўропы, Азіі і інш.; агульнай педагогікі, гісторыі педагогікі і адукацыі, карэкцыйнай педагогікі, тэорыі і методыкі фізічнага выхавання; агульнай псіхалогіі, псіхалогіі асобы, педагагічнай псіхалогіі, акмеалогіі. Публікуюцца таксама рэцэнзіі, артыкулы, прысвечаныя выдатным беларускім вучоным, хроніка навуковага жыцця ГрДУ імя Янкі Купалы, іншыя матэрыялы.
Артыкулы друкуюцца на беларускай, рускай, польскай, англійскай і нямецкай мовах.
Разлічаны на спецыялістаў і шырокае кола чытачоў.