Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы : Серыя 4. Правазнаўства: журнал. 2013. № 1(146)

Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы : Серыя 4. Правазнаўства: журнал. 2013. № 1(146)

Год: 2013

ISBN: 2076-4863

Кол-во страниц: 121

Форматы:

Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы : Серыя 4. Правазнаўства: журнал. 2013. № 1(146)

Читать фрагмент
Регистрация

30 секунд

Оплата

2 минуты

Получение

1 клик

Безопасность платежа
гарантирует

110 у
Чтобы получить книгу осталось лишь

Часопіс асвятляе пытанні тэорыі дзяржавы і права, сістэмы права і сістэматызацыі заканадаўства, гісторыі дзяржавы і права, гісторыі палітычнай і прававой думкі Беларусі, канстытуцыйнага і муніцыпальнага права, адміністрацыйнага права, грамадзянскага, гаспадарчага і сямейнага права, жыллёвага права, працоўнага права і права сацыяльнага забеспячэння, фінансавага, падатковага і банкаўскага права, крымінальнага права і крыміналогіі, пракурорскага нагляду, міжнароднага права, міжнароднага гуманітарнага права, еўрапейскага права, дэмаграфічнага заканадаўства і дэмаграфічнай палітыкі, гісторыі юрыдычнай навукі і адукацыі і інш. Публікуюцца таксама рэцэнзіі, артыкулы, прысвечаныя выдатным беларускім вучоным, хроніка навуковага жыцця ГрДУ імя Янкі Купалы, іншыя матэрыялы.
Артыкулы друкуюцца на беларускай, рускай, польскай, англійскай мовах.
Разлічаны на спецыялістаў і шырокае кола чытачоў.