Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы : Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне: детский развлекательный журнал. 2012. № 3(136)

Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы : Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне: детский развлекательный журнал. 2012. № 3(136)

Год: 2012

ISBN: 2076-4847

Кол-во страниц: 154

Форматы:

Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы : Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне: детский развлекательный журнал. 2012. № 3(136)

Читать фрагмент
Регистрация

30 секунд

Оплата

2 минуты

Получение

1 клик

Безопасность платежа
гарантирует

110 у
Чтобы получить книгу осталось лишь

Часопіс змяшчае арыгінальныя артыкулы, якія асвятляюць розныя тэарэтычныя праблемы і метады рашэння задач алгебры, тэорыі лікаў, тапалогіі, матэматычнага аналіза, функцыянальнага аналіза, тэорыі функцый рэчаіснаснага і камплекснага зменнага, звычайных дыферэнцыяльных ураўненняў і ўраўненняў з частковымі вытворнымі, інтэгравальных ураўненняў, варыяцыйнага злічэння і тэорыі аптымальнага кіравання, тэорыі імавернасцей і матэматычнай статыстыкі, інфарматыкі, вылічальнай тэхнікі; тэарэтычнай і эксперыментальнай фізікі, радыёфізікі, фізічнай электронікі, оптыкі, фізікі плазмы, фізікі кандэнсаванага стану, фізікі паўправаднікоў, фізікі і тэхналогіі нанаструктур, атамнай і малекулярнай фізікі, лазернай фізікі, фізікі крышталёў і інш. Друкуюцца таксама рэцэнзіі, хроніка навуковага жыцця, артыкулы, прысвечаныя вядомым беларускім вучоным.
Артыкулы друкуюцца на беларускай, рускай, англійскай мовах.
Разлічаны на спецыялістаў і шырокае кола чытачоў.