Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы : Серыя 1. Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія: журнал. 2012. № 2(130)

Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы : Серыя 1. Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія: журнал. 2012. № 2(130)

Год: 2012

ISBN: 2076-4839

Кол-во страниц: 162

Форматы:

Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы : Серыя 1. Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія: журнал. 2012. № 2(130)

Aртикул: 68235

Издательство: Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы

Регистрация

30 секунд

Оплата

2 минуты

Получение

1 клик

Безопасность платежа
гарантирует

110 у
Чтобы получить книгу осталось лишь

Часопіс асвятляе пытанні айчыннай гісторыі, усеагульнай гісторыі, археалогіі, этналогіі, гістарыяграфіі, крыніцазнаўства; анталогіі, гнасеалогіі, аксіялогіі, філасофскай антрапалогіі, сацыяльнай філасофіі, філасофіі культуры, глабалістыкі, прагностыкі; гісторыі палітычнай думкі, параўнальнай паліталогіі, палітычнага кіравання, грамадзянскай палітыкі, палітычнай ідэалогіі, палітычнай псіхалогіі, палітычнай культуры, парталогіі, палітычнай эліталогіі, палітычнай канфлікталогіі, палітычнай рэгіяналістыкі, палітычнай камунікацыі і інш. Публікуюцца таксама рэцэнзіі, артыкулы, прысвечаныя выдатным беларускім вучоным, хроніка навуковага жыцця ГрДУ імя Янкі Купалы, іншыя матэрыялы.
Артыкулы друкуюцца на беларускай, рускай, польскай, англійскай і нямецкай мовах.
Разлічаны на спецыялістаў і шырокае кола чытачоў.