Сатирик журналистика тарихы (XX гасыр башы)
книга

Сатирик журналистика тарихы (XX гасыр башы)

Автор: Расима Галиева

Форматы: PDF

Издательство: Казанский федеральный университет (КФУ)

Год: 2014

Место издания: Казань

ISBN: 978-5-00019-245-0

Страниц: 172

Артикул: 18223

цена: 50
Купить и скачать Читать фрагмент

Татар сатирик журналистикасы 1905 елгы революция шаукымында барлыкка килә һәм киң колач ала. Беренчеләрдән булып алты журнал чыга. Болардан дүртесе: «Чикерткә», «Чүкеч», «Карчыга», «Яз» - Оренбургта, «Уклар» -Уральскңда, «Туп» Әстерханда нәшер ителә. Соңрак Казанда «Яшен», «Ялт-йолт» журналлары дөнья күрә. Сатирик матбугат иң элек яшәп килүче җәмгыятькә каршылык йөзеннән барлыкка килде. Җәмгыятьтәге гаделсезлекләр, социаль каршылыклар, иҗгимагый-сәяси тормыштагы көлке хәлләрне журнал битләреннән табып укырга була. Гомумән, татар журналистикасы тарихында бе­ ренче сатира журналларын өйрәнү зур казаныш булып тора. Кулланма югары уку йортларының журналистика белгечлеге буенча укучы студент­ ларга тәкъдим ителә.

Кереш
Беренче булек. ХХ йез башы татар матбугаты системасында сатира журналларыныц урыны
1.1. ХХ йез башында журналлар чыгуга этэргэн тарихи мохит
1.2. Татар сатирик журналистикасыныц барлыкка килуе
1.3. Сэяси ац устеру Ьэм прогрессив кечлэрнец керэш коралы («Карчыга» журналы)
1.4. Ижтимагый фикер уткэру Ьэм кадимчелэргэ каршы керэш юлында - «Уклар» журналы
Икенче булек. Татар сатирик журналистикасында жанрлар усеше
2.1. Фельетон жанры
2.2. Памфлет жанры
2.3. Мэзэк жанрыныц беренче сатирик басмалардагы узенчэлеге
Эченче булек. Беренче сатирик журналларнын стилистик узенчэлеклэре
3.1. Журналларда фикер уткэрудэ, предметларны Ьэм куренешлэрне тасвирлауда кулланылган сурэтлэу чаралары
2.2. Материалларда сатирик сурэтлэу чарасы буларак чагыштыруларныц кулланышы
2.3. Ирония алымыныц сатирик язмаларда бирелеше
2.4. Пародия алымын куллану узенчэлеге
2.5. Сатирик характеристикаларныц бирелеше
Дуртенче булек. Журналларда - матбугат сулышы
4.1. Сатирик журналистиканы ейрэну тарихыннан
4.2. «Уклар» журналындагы сатирик язмалар
4.3. «Карчыга» журналындагы сатирик язмалар
4.4. Сатирик матбугатта мэгълумат бирелгэн ХХ гасыр башы газета Ьэм журналлары
Йомгак

Все отзывы о книге

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите