0
Theoretical Grammar of English: Modern Approach=Теоретична граматика англiйсько? мови: сучасний пiдхiд
Информация о книге:

Год: 2009

ISBN: 9789661880121

Кол-во страниц: 256

Theoretical Grammar of English: Modern Approach=Теоретична граматика англiйсько? мови: сучасний пiдхiд : Навчальний посiбник

Волкова Л. М.

(0)

Порекомендовать в соцсетях

Аннотация
Навчальний посі6ник з теоретичної граматики англійської мови підготовлений відповідно до типової програми з теоретичної граматики англійської мови та містить основний зміст курсу: теоретичні положення про будову англійської мови, морфологію, синтаксис і сучасні підходи до лінгвістичного аналізу мовних одиниць.
Кожна тема висвітлюється у окремому розділі; після тематичного розділу надаються тестові питання та вправи, що розраховані на самостійну роботу студентів. Для студентів філологічних факультетів, аспірантів та викладачів англійської мови.
Для данной книги нет оглавления
Нет ни одного отзыва
Нет ни одного отзыва